ی به قلاب گیر کرده ی معمولی

خود گول زنک طور!
اگه به من بگن الان آرزو دوس داشتی چی بودی؟ میگم حاضر بودم جلبک قهوه ایی ه چند سلولی(کلپ مثلا)! ته دریا بوده باشم ،حاضر بودم قلوب قلوب اکسیژن خارجی از دهن اره ماهی بوده باشم ،یا حتی دنده عقب ه زیر دریایی  ه به گِل نشسته ی وایکینگها! اما حاضر نبودم یه ماهی بوده باشم..اونم از اون به قلاب گیر کرده ی معمولیش..اما خب هستم دیگه ...شاید یه روزی دیگه نباشم...